Johannes Paul II.

Sercu bliska i najcenniejsza praca/relief w mojej tworczosci artystycznej…❤️…25-lecie pontyfikatu Jana Pawla II w Stolicy Apostolskiej…Z okazji 100 rocznicy urodzin Naszego Papieza (18.05.1920 – 18.05 2020) wydana na znaczku Poczty Polskiej. Jeden z najpiekniejszych momentow moich poczynan artystycznych oraz ogromna radosc, zaszczyt i duma. Praca ta pozostaje w zbiorach Watykanskich, a dwie reprodukcje podpisane przez Ojca Swietego (z pieczecia Papieska) posiadaja status Relikwi…dla mnie w slowach nieopisalna wartosc duchowa❤️i kierunkowskaz mojej drogi zyciowej…❤️

My heart is close and the most valuable work / relief in my artistic creation … ❤️ …25th anniversary of the pontificate of John Paul II in the Holy See …On the occasion of the 100 anniversary of the birth of our Pope (May 18, 1920 – May 18, 2020), issued on a stamp of the Polish Post.One of the most beautiful moments of my artistic activities and a great joy, honor and pride. This work remains in the Vatican collections, and two reproductions signed by the Holy Father (with the Pope’s seal) have the status of Relic … for me in words an indescribable spiritual value and a signpost of my life path … ❤️

http://www.chico-relief.de/2020/05/18/johannes-paul-ii/(öffnet in neuem Tab)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.